دوشنبه 28 مرداد 1398   16:50:49
.
کمیته داوری
دبیر کمیته:
  • امید طاهران پور

اعضا:
  • کامبیز رضوی
  • امیرحسین دزفولیان
  • رامین کرمی
  • بهمن مونی مقدم
  • جابر نصیری
  • سیدمحمد هاشمی
  • فرزان شیروان بیگی

روز و ساعت جلسه: سه شنبه 15 الی 17
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.