گروه تخصصی تاسيسات مکانيکی

معرفی اعضا
نام : سید علیرضا
نام خانوادگی : میرجعفری
سمت : عضو هیات مدیره سازمان، نایب رئیس گروه تخصصی مکانیک و ریاست کمیته گاز
شماره تماس : 42644
ایمیل : alireza.mirjafari@tceo.ir
نام : علی اکبر
نام خانوادگی : صالح
سمت : دبیر گروه تخصصی مکانیک و نماینده گروه در کمیته آتشنشانی و کمیته آبفا
شماره تماس : 42644
نام : محسن
نام خانوادگی : جعفری فشارکی
سمت : عضو گروه تخصصی مکانیک
شماره تماس : 42644
نام : مصطفی
نام خانوادگی : جلوه گران
سمت : عضو گروه تخصصی مکانیک
شماره تماس : 42644
نام : مازیار
نام خانوادگی : سیاح نژاد
سمت : عضو گروه تخصصی مکانیک،‌کمیته گاز و کمیته آبفا
شماره تماس : 42644
نام : بهنام
نام خانوادگی : عابدی ترکی
سمت : عضو گروه تخصصی مکانیک و دبیر کمیته گاز
شماره تماس : 42644
نام : رامین
نام خانوادگی : قاسمی اصل
سمت : عضو گروه تخصصی مکانیک و کمیته گاز
شماره تماس : 42644
اخبار و اطلاعيه ها
اسامی افراد معرفی شده برای دوره کارآموزی بازرسی گاز
دفترچه راهنمای نکات حائز اهمیت در انتخاب و طراحی سیستمهای تاسیسات مکانیکی
موافقت نامه اجرایی نمودن مبحث 16 مقررات ملی ساختمان و الزامات مدیریت بهینه مصرف آب در کلیه ساخت و سازها
نشست تخصصی اصول و فنون مذاکره در قراردادهای تاسیسات مکانیکی
برگزاری دوره های تخصصی حرفه ای ویژه گروه تخصصی مکانیک در اسفند 98 توسط انجمن تاسیسات مکانیکی
نشست تخصصی اصول طراحی تاسیسات مکانیکی
نشست تخصصی چالشهای مابین مهندسان تاسیسات مکانیکی و ناظر هماهنگ کننده در ماده 33
برگزاری نشست هم اندیشی اعضای هیأت مدیره مکانیک با اعضای رشته مکانیک سازمان
نشست تخصصی حقوق مهندسی در رشته تاسیسات مکانیکی
اطلاعیه شماره 16 آبفا (جهت دریافت گواهینامه همایش الزامات مدیریت مصرف آب و تاسیسات مکانیکی آبان ماه سال 1398)
نشست اعضای رشته مکانیک سازمان نظام مهندسی با اعضای هیات مدیره مکانیک
فراخوان پذیرش اساتید دارای صلاحیت برای کارآموزان گاز
اطلاعیه شماره 15 آبفا (همایش الزامات مدیریت مصرف آب و تاسیسات مکانیکی)
اطلاعیه در خصوص مسئولیت ناظرین تاسیسات مکانیک
برگزاری نشست انتقال تجارب پیرامون چالشهای بازرسی آبفا
برگزاری نشست انتقال تجارب پیرامون چالش های آتش نشانی(مخصوص مهندسان مکانیک)