مجمع عمومی

بيشتر

تقویم برگزاری مجامع

مجمع عمومی عادی سالانه ( نوبت دوم ) - سال 1398
زمان: 98/10/30   ساعت:16
مکان: تالار همایش های رازی

مجمع عمومی (نوبت اول )- سال 98
زمان: 98/10/21    ساعت:13
مکان: سالن جلسات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
بيشتر

تراز و بودجه

بيشتر

گزارش عملکرد

بيشتر

صورتجلسه مجامع

بيشتر