گروه تخصصی معماری

نام : وحید
نام خانوادگی : قبادیان
سمت : عضو گروه تخصصی معماری
شماره تماس : 42644
نام : نیلوفر
نام خانوادگی : ظلی
سمت : عضو گروه تخصصی معماری
شماره تماس : 42644
نام : علی اکبر
نام خانوادگی : نبی ئی
سمت : عضو گروه تخصصی معماری
شماره تماس : 42644
نام : حامد
نام خانوادگی : شادفر
سمت : عضو گروه تخصصی معماری
شماره تماس : 42644
نام : شوکا
نام خانوادگی : خوشبخت بهرمانی
سمت : عضو گروه تخصصی معماری
شماره تماس : 42644
نام : حبیب
نام خانوادگی : سهرابی پارسا
سمت : عضو گروه تخصصی معماری
شماره تماس : 42644
نام : فرشاد
نام خانوادگی : مفاخر
سمت : عضو گروه تخصصی معماری
شماره تماس : 42644
اهم اقدامات گروه تخصصی معماری
 1. برگزاری جلسات گروه تخصصی به صورت منظم و هفتگی در طول سال دوم– دوره هفتم (98) .
 2. راه اندازی و برگزاری سلسله نشست های تخصصی گروه تخصصی معماری در طول سال 98 در زمینه ساختمان و حرفه مهندسی معماری در سازمان نظام مهندسی.
 3. بررسی اشتباهات پر تکرار در نقشه های معماری (به استناد گزارش بخش کنترل نقشه) و برگزاری نشست های فنی با واحد کنترل نقشه سازمان جهت بررسی راه‌کارهای مرتفع کردن مشکلات.
 4. برنامه ریزی و تولید محتوا جهت برگزاری جشن روز معمار در دانشگاه علم و صنعت ایران و دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب.
 5. پیگیری عضویت نمایندگان سازمان نظام مهندسی( معماران دارای تجربه و تخصص در طراحی نما ) در کمیته های نما مناطق 22 گانه شهرداری تهران.
 6. تنظیم پیش‌نویس چندین تفاهم نامه بین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با دانشگاه ها و موسسات و شهرداری ها با موضوع آموزش و تبادل اطلاعات آموزشی و پژوهش و استفاده از امکانات دانشگاه‌هاجهت اعضای سازمان.
 7. برنامه ریزی و برگزاری بازدیدهای تخصصی از مراکز صنعتی در شهر تهران.
 8. همکاری با شرکت شهریگ (مشاور سازمان در تهیه مبانی قیمت گذاری و شرح خدمات رشته های هفت گانه مهندسی) و نیزکمیسیون ها و گروه های تخصصی درخصوص "تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی نظام مهندسی ساختمان" و ارسال فرم‌های مصاحبه عمیق پس از پر کردن به شرکت شهریگ.
 9. بررسی نامه های ارسال شده به گروه تخصصی معماری و برگزاری جلسات فنی با صاحب نظران در موضوعات مطروحه و تهیه پاسخ‌های آنها.
 10. بررسی پیش نویس ویرایش جدید مبحث 22 در گروه تخصصی طی چندین جلسه جهت اعلام نظر.
 11. اعلام دو اولویت گروه تخصصی معماری به کمیسیون محترم آموزش،پژوهش و ترویج با هدف تعیین اولویت های پژوهشی سازمان در سال 99:
الف- آسیب شناسی آموزشهای معماری و نقش آن در حرفه‌مندی اعضا،
ب-  معماری و هوشمندسازی ساختمان با رویکرد معماری پایدار،
       و پیگیری آنها از کمیسیون مذکور تا به نتیجه نشستن موضوع.
 1. برگزاری جلسه در خصوص بررسی پرسشنامه های پیوستی با موضوع "تعیین میزان ساعت هرخدمت" براساس "رشته های هفت گانه نظام مهندسی" شورای مرکزی و انجام مکاتبه مربوطه.
 2. در خصوص رعایت ضوابط مبحث 18 مقررات ملی ساختمان به درخواست معاونت محترم شهرسازی و معماری شهرداری تهران، گروه تخصصی طی نامه ای از ریاست محترم سازمان خواستار اقدامات زیر گردید که تعدادی انجام و مابقی در حال پیگیری می‌باشد. این اقدامات عبارتند از:
الف: بخش آموزش با همکاری کمیسیون محترم آموزش،پژوهش و ترویج :
 • برگزاری دوره های آموزشی با سرفصل های زیر:
 • الزامات مبحث 18 مقررات ملی ساختمان جهت طراحان،مجریان و ناظران.
 • صوت و آکوستیک و الزمات مربوطه و عایق بندی صوتی.
 • مصالح و روش های اجرایی موثر در رعایت مبحث 18 مقررات ملی ساختمان ( استاندارد ها و تاییدیه های مرکز تحقیقات )
 1. (به تصویب کمیسیون آموزش رسیده و دوره‌های غیر اجباری برگزار گردید)
ب : بخش کنترل ساختمان و کنترل نقشه معاونت محترم خدمات مهندسی سازمان شامل:
 • کنترل نقشه های معماری در خصوص رعایت مفاد مبحث 18 مقررات ملی ساختمان توسط مهندسان طراح
 • کنترل ساختمان (بازرسی) معماری و مصالح استاندارد درخصوص رعایت و کنترل الزامات مبحث 18 مقررات ملی ساختمان توسط مهندسان مجری و ناظر
 • چک لیست ها، گزارش بازرسی ها و نتایج بدست آمده ( ایرادات پر تکرار و ... ) واحدهای کنترل ساختمان و کنترل نقشه در خصوص موارد فوق جهت بررسی و اعلام نظر
 1. ( این بخش با همکاری بخش کنترل نقشه ساختمان انجام شده‌است )
ج : اطلاع رسانی و آگاهی بخشی موثر مهندسان در خصوص مبحث 18 مقررات ملی ساختمان از طریق سایت سازمان .
 1. تهیه و ارائه بودجه سال 99 گروه تخصصی معماری
 2.  بر اساس برگزاری انتخابات سال سوم دوره هفتم -1399 نتایج به شرح ذیل اعلام گردید:
                       1-آقای دکتر وحید قبادیان به عنوان رئیس هیأت رئیسه گروه تخصصی
                       2-آقای دکتر فرشاد مفاخر به عنوان نایب رئیس گروه تخصصی
                       3-آقای مهندس فربود سعادت به عنوان دبیر گروه تخصصی انتخاب گردیدند.