گروه تخصصی ترافيک

نام : جلیل
نام خانوادگی : شاهی
سمت : رئیس کمیسیون تخصصی ترافیک
نام : شهریار
نام خانوادگی : افندی زاده
سمت : نائب رئیس کمیسیون تخصصی ترافیک
نام : بهزاد
نام خانوادگی : بیهقی
سمت : عضو کمیسیون تخصصی ترافیک
نام : کامران
نام خانوادگی : رحیم اف
سمت : عضو کمیسیون تخصصی ترافیک
نام : سید فرهاد
نام خانوادگی : رزمیار
سمت : عضو کمیسیون تخصصی ترافیک
نام : حیسین
نام خانوادگی : قهرمانی
سمت : عضو کمیسیون تخصصی ترافیک

کارگروه ایمنی معابر

نام : مرتضي
نام خانوادگی : اسدامرجي
سمت : دبیر کارگروه ایمنی معابر
نام : فرشاد
نام خانوادگی : غيبي
سمت : عضو کارگروه ایمنی معابر
نام : حسين
نام خانوادگی : متولي حبیبی
سمت : عضو کارگروه ایمنی معابر
نام : مریم
نام خانوادگی : نخعی پور
سمت : عضو کارگروه ایمنی معابر

کارگروه خدمات مهندسی

نام : امیر
نام خانوادگی : روحي
سمت : دبیر کارگروه خدمات مهندسی
نام : حميدرضا
نام خانوادگی : پسنديده
سمت : عضو کارگروه خدمات مهندسی
نام : حامدرضا
نام خانوادگی : حیدری می‌آبادی
سمت : عضو کارگروه خدمات مهندسی
نام : زینب
نام خانوادگی : عبادی
سمت : عضو کارگروه خدمات مهندسی
نام : محمدحسین
نام خانوادگی : نوروزی
سمت : عضو کارگروه خدمات مهندسی

اخبار گروه تخصصی ترافيک

پس از 15 سال دوره‌های ارتقای پروانه رشته ترافیک برگزار می‌شود
برگزاری وبینار پلان ایمنی حین عملیات اجرایی
جلسه مشترک کمیسیون تخصصی ترافیک و کارگروه خدمات مهندسی و کارگروه ایمنی معابر
برگزاری وبینار TOD
  • 1400/9/1 دوشنبه برگزاری وبینار TOD
    وبینار تخصصی با موضوع توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) توسط کمیسیون تخصصی ترافیک سازمان برگزار شد.
برگزاری وبینار تخصصی  TOD
وبینار آموزشی خیابان کامل برای مهندسین ترافیک استان تهران برگزار شد
برگزاری وبینار تخصصی خیابان کامل
فراخوان جذب مدرس
ثبت نام دومین دوره آموزشی طراحی هندسی و مدیریت ایمنی دسترسی‌ها
ثبت نام دوره آموزشی طراحی هندسی و مدیریت ایمنی دسترسی‌ها