گروه تخصصی ترافيک

کارگروه ایمنی معابر

نام : مرتضي
نام خانوادگی : اسدامرجي
سمت : رییس کارگروه ایمنی معابر
نام : فرشاد
نام خانوادگی : غيبي
سمت : عضو کارگروه ایمنی معابر
نام : حسين
نام خانوادگی : متولي حبیبی
سمت : عضو کارگروه ایمنی معابر
نام : مریم
نام خانوادگی : نخعی پور
سمت : عضو کارگروه ایمنی معابر

کارگروه خدمات مهندسی

نام : امیر
نام خانوادگی : روحي
سمت : رییس کارگروه خدمات مهندسی
نام : حميدرضا
نام خانوادگی : پسنديده
سمت : عضو کارگروه خدمات مهندسی
نام : حامدرضا
نام خانوادگی : حیدری می‌آبادی
سمت : عضو کارگروه خدمات مهندسی
نام : زینب
نام خانوادگی : عبادی
سمت : عضو کارگروه خدمات مهندسی
نام : محمدحسین
نام خانوادگی : نوروزی
سمت : عضو کارگروه خدمات مهندسی

اخبار گروه تخصصی ترافيک

وبینار آموزشی خیابان کامل برای مهندسین ترافیک استان تهران برگزار شد.
برگزاری همایش الزامات ترافیکی ساختمان
وبینار آموزشی الزامات ترافیکی ساختمان در راستای اجرای مبحث 23 مقررات ملی ساختمان برگزار شد
وبینار الزامات ترافیکی ساختمان در راستای اجرای مبحث 23 مقررات ملی ساختمان
رونمایی از سامانه طراحی و نظارت دسترسی‌های اختصاصی راه‌های برون‌شهری
برگزاری وبینار آموزشی عارضه‌سنجی ترافیکی ساختمان در راستای اجرای مبحث 23 مقررات ملی ساختمان
وبینار عارضه‌سنجی ترافیکی ساختمان‌ها در راستای اجرای مبحث 23 مقررات ملی ساختمان
فراخوان ثبت شماره‌حساب مهندسان دارای صلاحیت در رشته ترافیک که دوره طراحی «راه‌های دسترسی» را گذرانده‌اند
ابلاغ مبحث 23 مقررات ملی ساختمان
فراخوان شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت در رشته ترافیک
مصوبه 2686
مبحث 23
عارضه سنجی
نشست تخصصی عارضه‌سنجی ترافیکی ساختمان‌های بزرگ‌مقیاس
فراخوان شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت در رشته ترافیک
جلسه پیگیری انجام مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی از شورای اسلامی شهر تهران
جلسه مشترک کمیسیون تخصصی ترافیک با کارگروه ایمنی معابر و کارگروه خدمات مهندسی
پس از 15 سال دوره‌های ارتقای پروانه رشته ترافیک برگزار می‌شود
برگزاری وبینار تخصصی «پلان ایمنی حین عملیات اجرایی»
جلسه مشترک کمیسیون تخصصی ترافیک و کارگروه خدمات مهندسی و کارگروه ایمنی معابر
برگزاری وبینار TOD
  • 1400/9/1 دوشنبه برگزاری وبینار TOD
    وبینار تخصصی با موضوع توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی (TOD) توسط کمیسیون تخصصی ترافیک سازمان برگزار شد.
برگزاری وبینار تخصصی  TOD
وبینار آموزشی خیابان کامل برای مهندسین ترافیک استان تهران برگزار شد
برگزاری وبینار تخصصی خیابان کامل
فراخوان جذب مدرس
ثبت نام دومین دوره آموزشی طراحی هندسی و مدیریت ایمنی دسترسی‌ها
ثبت نام دوره آموزشی طراحی هندسی و مدیریت ایمنی دسترسی‌ها
جلسه تهیه شیوه‌نامه اجرایی نحوه ارائه خدمات مهندسی ترافیک در احداث دسترسی‌های اختصاصی راه‌های برون شهری