گروه تخصصی ترافيک

معرفی اعضا
نام : حسن
نام خانوادگی : زیاری
سمت : عضو هیات مدیره
شماره تماس : 42644
ایمیل : hasan.ziari@tceo.ir
نام : کامبیز
نام خانوادگی : رضوی
سمت : نائب رئیس اول
شماره تماس : 42644
ایمیل : kambiz.razavi@tceo.ir