عضويت و صدور پروانه اشتغال

دستورالعمل های اشخاص حقوقی
فرم های اشخاص حقیقی
فرم های اشخاص حقوقی
ماده 14 و 15 عضویت
بيشتر
فايل ها
اسم تست 1401/10/10 شنبه کاتالوگ کاشي هاي صنعتي.pdf
3.82 MB
اعلام اطلاعات جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي طراحي-نظارت(ماده 14 و 15) 1401/10/10 شنبه FM-MW-69-00.doc
110.08 KB
مدارك مورد نياز جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي  (خدمات آزمایشگاهی) 1401/3/10 سه‌شنبه FM-MW-63-00.doc
67.584 KB
مدارك مورد نياز جهت صدور احراز صلاحیت سازنده حقیقی 1401/3/10 سه‌شنبه FM-MW-55-00.doc
67.072 KB
مدارك مورد نياز جهت صدور احراز صلاحیت سازنده حقیقی (پیمان مدیریت) 1401/3/10 سه‌شنبه FM-MW-54-00.doc
65.024 KB
بيشتر