.

ترکیب هیئت‌رئیسه سال سوم دوره نهم توسط اعضای هیئت‌مدیره انتخاب شدند

1402/11/14 شنبه

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، طی صدو هفتمین جلسه هیئت‌مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، انتخابات هیئت‌رئیسه سال سوم برگزار و هیئت‌رئیسه منتخب اعضای هیئت‌مدیره به ترکیب زیر، امورات اجرایی سازمان را بر عهده خواهند گرفت.مهندس علی کریمی آنچه (رییس سازمان)

مهندس بهمن مومنی مقدم (نایب رییس اول)

دکتر مهران قنبری مطلق (نایب رییس دوم)

مهندس مهدی محرمی شام اسبی (دبیر)

مهندس حسین اکبریان راد (خزانه‌دار)
 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ