گروه تخصصی برق

نام : علی
نام خانوادگی : کريمی آنچه
سمت : رییس هیئت‌رییسه گروه تخصصی برق
نام : مریم
نام خانوادگی : رضایی آبکناری
سمت : نایب رییس گروه تخصصی برق
نام : داريوش
نام خانوادگی : صمدبين
سمت : دبیر گروه تخصصی برق
شماره تماس : 42644
نام : طاهره
نام خانوادگی : محمد
سمت : عضو گروه تخصصی برق
نام : منیژه
نام خانوادگی : فاتح پور
سمت : عضو گروه تخصصی برق
نام : امید
نام خانوادگی : زینالی ملایوسفی
سمت : عضو گروه تخصصی برق
نام : مسعود
نام خانوادگی : سرپاک
سمت : عضو گروه تخصصی برق