گروه تخصصی برق

نام : علی
نام خانوادگی : کريمی آنچه
سمت : رییس هیئت‌رییسه گروه تخصصی برق
نام : مریم
نام خانوادگی : رضایی آبکناری
سمت : نایب رییس گروه تخصصی برق
نام : داريوش
نام خانوادگی : صمدبين
سمت : دبیر گروه تخصصی برق
شماره تماس : 42644
نام : طاهره
نام خانوادگی : محمد
سمت : عضو گروه تخصصی برق
نام : منیژه
نام خانوادگی : فاتح پور
سمت : عضو گروه تخصصی برق
نام : امید
نام خانوادگی : زینالی ملایوسفی
سمت : عضو گروه تخصصی برق
نام : مسعود
نام خانوادگی : سرپاک
سمت : عضو گروه تخصصی برق
روز و ساعت برگزاري جلسات: دوشنبه ها ساعت 16 الي 18


 اهم اقدامات گروه تخصصی برق دوره هفتم
 1. انجام هماهنگی های متعدد با سازمان فنی و حرفه ای در خصوص برگزاری دوره های آموزشی مهارت شایستگی برقکاران ،  بازدید از آموزشگاه های سازمان فنی و حرفه ای جهت کنترل تجهیزات موجود و مرتبط با آموزش برقکاران ، برگزاری جلسه نهایی با سازمان فنى و حرفه اى و اداره كل راه و شهرسازى و در نتیجه الزام به کارگیری برقکاران دارای کارت مهارت شایستگی برقکاران از ابتدای اسفند ماه سال 1398 . ( براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه اجرایی آن) .
 2. راه اندازی نرم افزار ارجاع برق اماکن و ایجاد ارتباط بین سامانه های شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران جهت اجرایی نمودن" شیوه نامه نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن"  .
 3. بازنگری و اصلاح شرح خدمات مهندسان و طراحان رشته تاسیسات برقی ، محاسبه و برآورد هزینه نفرساعت به منظور تدوین مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی .
 4. تهیه و تدوین "روش اجرایی" انصراف و تعویض مهندس ناظر برق اماکن .
 5. تهیه و تدوین چک لیست کنترل طراحی تاسیسات برقی جهت استفاده واحد کنترل نقشه و مهندسان ناظر.
 6. بازنگری و اصلاح چک لیست ضمیمه " شیوه نامه نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن" و درج آن در کارتابل مهندسان ناظر .
 7. عقدتفاهم نامه همکاری با اداره کل استاندارد استان تهران به منظور استفاده از مصالح ، فرآورده ها و تجهیزات ساختمانی استاندارد در محل مصرف ، جلوگیری از مصرف تجهیزات ساختمانی غیراستاندارد و در نتیجه تولید مصالح و فرآورده های استاندارد ، بازرسی مصالح  و تجهیزات ساختمانی استاندارد در محل مصرف .
 8. نیازسنجی و تدوین دوره های تخصصی آموزشی رشته تاسیسات برقی .
 9. برگزاری سلسله نشست های اعضای گروه تخصصی برق با دفاتر نمایندگی شهرستان های استان تهران با حضور مهندسان عضو آن دفتر به منظور آشنایی با مشکلات و مسائل آن ها .
 10. برگزاری دوره های آموزش اعلام حریق برای مهندسان ناظر .
 11. بررسی ، بازنگری و اصلاح سرفصل های دوره های آموزشی ارتقاء پایه پروانه اشتغال بکار مهندسی رشته تاسیسات برقی (ورود به حرفه، طراحی و نظارت) .
 12. هماهنگی  با شورای شهر تهران و سازمان آتش نشانی  و برگزاری جلسات به منظور یکپارچه سازی ضوابط آتش نشانی .
 13. طراحی فرم برآورد بار به منظور تامین نیروی برق هر طرح (انشعاب، پست، مولد) و تعیین محل پست و حریم شبکه موضوع بند 13-4 مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان.
 14. بازنگری و اصلاح قرارداد تیپ نظارت برق اماکن.
 15. تهیه و تنظیم روش اجرایی ارجاع نظارت برق اماکن(موضوع ماده 9  شیوه نامه نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن).
 16. تهیه و تدوین ضوابط اعطای مجدد صلاحیت اجرا به مهندسان تاسیسات ، به مدیرکل محترم دفتر مقررات ملی ساختمان.
 17. برگزاری جلسات متعدد  با  اداره استاندارد جهت تهیه لیست اقلام و تجهیزات برقی استاندارد
 18. ارسال نامه ی پیشنهاد ایجاد "صلاحیت آزمایشگاهی برای مهندسین برق" ، به کارگروه شورای مرکزی
 19. نامه ی کارمندان شهرداری جهت ورود به سامانه ارجاع نظارت
 20. ایجاد کارتابل نظارت برق اماکن برای مهندسان شهرستان ها
 
                  *موارد پیرو ماده 77 آیین نامه اجرایی انجام پذیرفته است .