.

یکپارچه‌ شدن سامانه ارجاع کار نظارت استان تهران

1402/9/20 دوشنبه
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، پیش از این ارجاع کار نظارت در 22 منطقه شهر تهران، در یک سامانه و در 46 شهرداری تابعه استان در سامانه‌ای دیگر صورت می‌گرفت که این عدم انسجام باعث بروز اختلالاتی در انجام وظایف قانونی سازمان ازجمله کنترل صلاحیت و ظرفیت مهندسان در ارجاع کارهای نظارت و نارضایتی اعضای محترم سازمان می‌شد.

اکنون در راستای عدالت و شفافیت سازمانی، اطلاعات کارکرد مهندسان استان تهران در یک سامانه یکپارچه و واحد قابل رویت است.

ازجمله ویژگی‌های این سامانه یکپارچه قرار گرفتن اعضای حقیقی و حقوقی سازمان در یک صف مشترک است. هم‌چنین ارجاع کار بر اساس ظرفیت و صلاحیت پروانه اشتغال‌به‌کار حرفه مهندسی و شرایط و وضعیت رتبه مهندسان انجام می‌شود.
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ