نشريه پيام نظام مهندسی

فراخوان معرفی کتاب جهت درج در نشریه پیام نظام مهندسی

بدین‌وسیله و در راستای حمایت از مؤلفان محترم، از تمامی متخصصین، صاحب‌نظران
 ، پژوهشگران و اعضای محترم سازمان دعوت می‌گردد کتب تألیفی خود در رشته‌های هفت‌گانه صنعت ساختمان را جهت معرفی، ترویج و درج در نشریه پیام نظام مهندسی به واحد نشریه واقع در طبقه چهارم ساختمان مرکزی تحویل نمایند.
موارد پس از بررسی و به ترتیب اولویت در شماره‌های آتی نشریه معرفی خواهد شد.


مهران قنبری مطلق
سردبیر نشریه پیام نظام مهندسی

فراخوان ارسال مقاله و یادداشت اعضای سازمان جهت درج در اولین شماره نشریه پیام نظام مهندسی دوره نهم (اطلاعیه شماره 1)

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند بنا بر آغاز نهمین دوره فعالیت نشریه پیام نظام مهندسی، از تمامی متخصصین، صاحب‌نظران، پژوهشگران و اعضای محترم سازمان دعوت می‌گردد مقالات، یادداشت‌ها، نقد و نظرات خود در خصوص موضوع «برنامه و اهداف کمیسیون‌های دوره نهم هیئت‌مدیره در پیشبرد ساخت‌وساز پایدار شهری» را جهت درج در نشریه حداکثر تا پایان،» مردادماه 1401 به پست الکترونیک نشریه به آدرس payam.nezam9@tceo.ir ارسال نمایند.

موارد ارسالی پس از بررسی و داوری در نشریه منتشر خواهد شد.

مهران قنبری مطلق
سردبیر نشریه پیام نظام مهندسی

فراخوان ارسال مقاله و یادداشت اعضای سازمان جهت درج در اولین شماره نشریه پیام نظام مهندسی دوره نهم (اطلاعیه شماره 2)

بدین‌وسیله به اطلاع می‌رساند بنا بر آغاز نهمین دوره فعالیت نشریه پیام نظام مهندسی، از تمامی متخصصین، صاحب‌نظران، پژوهشگران و اعضای محترم سازمان دعوت می‌گردد مقالات تخصصی (کاربردی) در رشته‌های هفت‌گانه صنعت ساختمان و یا بررسی و ارزیابی نظریه‌ها و نمونه‌های موردی و تاریخی و سایر مقالات خود را جهت درج در نشریه به پست الکترونیک به آدرس
payam.nezam9@tceo.ir ارسال نمایند.
موارد ارسالی پس از بررسی و داوری در شماره‌های آتی نشریه منتشر خواهد شد.


مهران قنبری مطلق
سردبیر نشریه پیام نظام مهندسی

معرفی پروژه های کشوری و بین المللی برگزیده مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی

احتراماً از تمامی اعضا نظام مهندسی تهران بزرگ دعوت میگردد در صورت تمایل و دارا بودن سوابق حرفه ای و یا هنری و یا سایر موارد مرتبط در مقیاس طرح و اجرا پروژه های ساختمانی برگزیده کشوری و بین المللی ، رزومه و مستندات خود را به آدرس الکترونیکی payam.nezam9@tceo.ir  ارسال نمایند.
سازمان در خصوص انتخاب و نحوه معرفی آثار در مجله پیام نظام مهندسی پس از بررسی و داوری مختار است.
 

مهران قنبری مطلق
سردبیر نشریه پیام نظام مهندسی

 

دوره هشتمدوره هشتم

دوره ششمدوره ششم

دوره پنجمدوره پنجم

دوره چهارمدوره چهارم

دوره سومدوره سوم

دوره دومدوره دوم