شنبه 26 مرداد 1398   23:10:50
.
کارگروه تخصصی طراحی همه شمول

نام و نام خانوادگی: مهندس منوچهر اولیاء زاده


سمت: دبیر کارگروه تخصصی طراحی همه شمول

پایه پروانه اشتغال: پایه یک

سوابق تحصیلی: کارشناس ارشد

پست الکترونیکی: manouchehr.oliyazadeh@tceo.ir

اهداف:
 بنابر اصل عدالت اجتماعی و بهره مندی یکسان همه افراد جامعه از محیط های شهری و عمومی ضروری است تا با توجه به اصل قابل دسترس نمودن کلیه اماکن عمومی،استفاده و بهره مندی تمام افراد را همراه با لذت و آسایش تسهیل بخشیم.
طراحی همه شمول به عنوان یکی از جدیدترین مباحث معماری و شهرسازی در سطح دنیا با هدف بهره مند سازی تمام افراد فارغ از سطح توانمندی فیزیکی و حرکتی ایشان ،امروز بعنوان شاخه ای از دانش علمی و تجربی جدیدترین مباحث را در حوزه معماری،شهرسازی و گرافیک شهری بیان می کند .بر همین اساس کارگروه تخصصی طراحی همه شمول،با هدف ترویج این دانش در جامعه تخصصی کشور بمنظور کمک به برقراری عدالت اجتماعی و همچنین ارتقاء سطح دانش عمومی تشکیل گردیده است.
محورهای فعالیت:
1.      معماری و شهرسازی برای معلولان و سالمندان 

2.      توانمند سازی محیط

3.      طراحی مراکز زنده شهری

4.      اطلاع رسانی و رشد آگاهی عمومی و افزایش بهره وری

5.      بررسی ضوابط موجود ویژه معلولان و سالمندان

6.      تدوین و گردآوری راهکارهای اصلاح وضعیت موجود

7.      کارگاه های آموزشی تدوین و گردآوری سیلابسهای آموزشی

8.      تعامل با سازمان های عضو ستاد مناسب سازی معلولان

9.      تدوین تفاهم نامه همکاری با سازمان های موث
.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.