• .نام: سعید
  • .نام خانوادگی: سعیدیان
  • .سمت: رييس سازمان
  • .شماره تماس: 42644

.پست الکترونیک

saeid.saeidian@tceo.ir

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی