دوشنبه 28 مرداد 1398   16:51:13
.
معاونت توسعه سرمایه مهندسی

نام و نام خانوادگی: مهندس فاطمه آذرنجات


سمت: معاون توسعه سرمایه مهندسی

شماره تماس: 42644

نام و نام خانوادگی: حسین صلح میرزایی


سمت: مدیر امور عضویت

شماره تماس: 42644

نام و نام خانوادگی: مهندس حمید قمری اتحاد


سمت: مدیر امور رفاهی و خدمات حقوقی اعضا

شماره تماس: 42644

نام و نام خانوادگی: دکتر جلال ايوبی نژاد


سمت: مدير آموزش و پژوهش

.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.