چهارشنبه 26 تير 1398   15:22:51
.
هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی: مهندس محمدطاهری


سمت: رئیس سازمان

مدرک تحصیلی: معماری

پست الکترونیکی: Mohammad.Taheri@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس بهمن مومنی مقدم


سمت: نائب رئیس اول

مدرک تحصیلی: نقشه برداری

پست الکترونیکی: Bahman.Momeni@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس سیدعلیرضا میرجعفری


سمت: نائب رئیس دوم

مدرک تحصیلی: مکانیک

پست الکترونیکی: Alireza.MirJafari@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس علی اکبر نبی ئی


سمت: دبير هیات مدیره

مدرک تحصیلی: معماری

پست الکترونیکی: a.a.nabiei@tceo.ir

نام و نام خانوادگی: مهندس علی کریمی آنچه


سمت: خزانه دار

مدرک تحصیلی: برق

پست الکترونیکی: Ali.KarimiAnche@tceo.ir

.

.کلیه حقوق این پایگاه متعلق به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران میباشد.