واحد کنترل نقشه و مطالعات ژئوتکنیک

 • معرفی فعالیت های واحد
واحد کنترل نقشه از آبان ماه سال 1392 فعالیت خود را آغاز نموده است. براساس توافق صورت پذیرفته با شهرداری تهران نقشه های با متراژ بیش از 2000 مترمربع جهت بررسی توسط مهندسان طراح از طریق سامانه خدمات مهندسی به این واحد ارسال می گردند. پروژه های با متراژ کمتر از 2000 مترمربع به صورت کنترل موردی و درخواست واحد بازرسی بازبینی می گردند.
 • راهنمای خدمات الکترونیک واحد کنترل نقشه
 • بخش های واحد
  • اداری
  • فنی
   • معماری
    1. راهنمای معماری
   • سازه و پایدارسازی گود (نیلینگ)
    1. راهنمای سازه
    2. چک لیست تشریحی سازه
    3. چک لیست خلاصه سازه
   • برق
    1. چک لیست برق
    2. فرم شماره یک شرکت توزیع برق : ضروری است مهندسان طراح برق، فرم شماره یک شیوه نامه اجرای نظارت بر طراحی و اجراي استاندارد تاسیسات برق کلیه اماکن مصوب سال 1389را پس از تکمیل به همراه نقشه و سایر مستندات طرح تاسیسات برقی در اولین مرحله بارگذاری در سامانه خدمات مهندسی ارسال نمایند.


   • مکانیک
    1. راهنما و چک لیست مکانیک
   • مطالعات ژئوتکنیک
 • کنترل موردی نقشه های با متراژ کمتر از 2000 مترمربع
 • ارتباط با کارشناسان واحد (تیکت)
جهت کاهش مراجعات حضوری مهندسان و مالکان گرامی می توانند از طریق سامانه جامع به آدرس www.nazeran.tceo.ir  با کارشناسان واحد در ارتباط باشند.
 • پیگیری آخرین وضعیت پرونده توسط مالک پروژه
با مراجعه به آدرس  www.observer.tceo.ir طبق راهنما از آخرین وضعیت پرونده مطلع گردید.
الف) دفترچه اطلاعات ساختمان
 • مالکانی که دفترچه اطلاعات ساختمان را قبل از تاریخ 98/12/24 از واحد کنترل نقشه دریافت نموده اند ضروری است اسکن تکمیل شده شش صفحه اول توسط مهندسان طراح (دارای مهر و امضای مهندسان طراح مطابق راهنما را از طریق سامانه جامع با ایجاد درخواست (تیکت) در سامانه جامع با عنوان " خدمات مهندسی - کنترل نقشه – دفترچه اطلاعات ساختمان"  ارسال نمایند.
 • در خصوص پرونده هایی که تاکنون دفترچه را دریافت ننموده اند دفترچه مذکور را دریافت و پس از تکمیل شش صفحه اول توسط مهندسان طراح (مطابق راهنمای ارائه شده) فایل اسکن شده را از طریق سامانه جامع با ایجاد درخواست (تیکت) در سامانه جامع با عنوان " خدمات مهندسی - کنترل نقشه – دفترچه اطلاعات ساختمان" ارسال نمایند.
در اسکن صفحات دقت لازم مبذول گردیده به طوری که از کیفیت مناسب برخوردار باشد.

ب) فایل های طراحی کنترل مضاعف و موردی
جهت ارسال فایل های طراحی درخواست گردیده به ترتیب ذیل عمل گردد.
 • نامه سربرگ دار شرکت با امضای مدیر عامل خطاب به ریاست سازمان از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی (گیشه) مبنی بر ارائه فایل ها به سازمان ارسال گردد.
 • در حال حاضر سامانه مکاتبات الکترونیکی (گیشه)  امکان پیوست فایل ها را ندارد ضروری است پس از ارسال الکترونیکی نامه، فایل های درخواست گردیده به همراه تصویر و شماره نامه ثبت گردیده از طریق پست الکترونیکی tceo.office@gmail.com   ارسال گردد.

ج) ثبت تغییر طراح به منظور ادامه عملیات کنترل در سامانه خدمات مهندسی
در صورت تغییر طراح و عدم امکان آپلود فایل بایستی از طریق سامانه جامع با ایجاد درخواست (تیکت) در سامانه جامع با عنوان " خدمات مهندسی – کنترل نقشه - اداری " شماره پرونده ،موضوع، نام شرکت قدیم، شرکت جدید و گرایش تغییر یافته به واحد کنترل نقشه اعلام گردد.

د) فرم درخواست تعهد بارگذاری نقشه (آپلود)
در صورت تکمیل تعداد مراحل آپلود و نیاز به مرحله بیشتر جهت بارگذاری بایستی فرم پیوست تکمیل و به همراه نامه سربرگ دار شرکت با امضای مدیر عامل ازطریق سامانه مکاتبات الکترونیکی ارسال گردد.
جهت اطلاعات بیشتر در خصوص سامانه مکاتبات الکترونیکی به سایت سازمان، خدمات الکترونیک، راهنماهای ویدیویی، سامانه مکاتبات الکترونیکی مراجعه فرمائید.

ه) نقشه ها و فایل های پایدار سازی گود
با توجه به حجم بالای نقشه ها و فایل های پایدار سازی گود ضروری است طبق مراحل ذیل اقدام گردد.
 • نامه سربرگ دار شرکت با امضای مدیر عامل خطاب به ریاست سازمان از طریق سامانه مکاتبات الکترونیکی (گیشه) مبنی بر ارائه فایل ها به سازمان ارسال گردد.
 • در حال حاضر سامانه مکاتبات الکترونیکی امکان پیوست فایل ها را ندارد ضروری است پس از ارسال الکترونیکی نامه، فایل های درخواست گردیده به همراه تصویر و شماره نامه ثبت گردیده از طریق پست الکترونیکی tceo.office@gmail.com  با استفاده گوگل درایو ارسال گردد.

مدارک لازم جهت ارسال توسط گوگل درایو (Google Drive) راهنمای ارسال
 1. تصویر نامه ارسالی از طریق سامانه مکاتبات اداری (گیشه) به همراه شماره نامه ثبت سازمان
 2. فایل های طراحی گود با نرم افزارهای ژئوتکنیکی شامل تحلیل پایداری به روش تعادل حدی و تحلیل تغییر شکل به روش المان محدود
 3. فایل دفترچه محاسبات شامل گزارش کامل از مشخصات پروژه، نحوه انجام طراحی ( طراحی facing plate ها، دوغاب، شاتکریت، نیل، انکر، تای بک و ...) آئین نامه های مورد استفاده در طراحی، خروجی های نرم افزار و ...
 4. فایل و اسکن نقشه های پایدارسازی (نقشه ها بایستی ممهور بوده و امضاء شده باشند).
 5. گزارش طراحی زهکش ها ( فایل و اسکن پرینت با مهر و امضاء)
 6.  گزارش کامل و ارائه پلان از وضعیت همجواری ها، چاه ها و قنات های منطقه (فایل و اسکن پرینت با مهر و امضاء)
 7. فایل گزارش ژئوتکنیک

فايل ها
بيشتر