فراخوان

.

آگهی استعلام ارزیابی کیفی و شناسایی (توان اجرایی) متقاضیان شرکت در مناقصه عملیات اجرایی نمای ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

1400/3/29 شنبه
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در نظر دارد براساس ضوابط آیین نامه انتخاب و ارجاع کار به پیمانکاران، قانون برگزاری مناقصات، آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون و نظام نامه مالی و معاملاتی خود، توان اجرایی متقاضیان شرکت در مناقصه اجرای نمای ساختمان مرکزی خویش را ارزیابی نماید.
متقاضیان جهت اطلاع و دستیابی به اسناد ارزیابی مذکور می توانند به قسمت فراخوان‌ها و اطلاعیه‌های وب سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به نشانی www.tceo.ir مراجعه و مدارک خود را با رعایت شرایط و به صورت دربسته و مهر و موم شده ، از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز کاری (به جز روزهای پنجشنبه و جمعه) به نشانی تهران ، شهرک غرب ، خیابان ایران زمین ، خیابان مهستان، پلاک 10، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، طبقه اول ، واحد حفاظت فیزیکی تحویل و رسید دریافت نمایند.
لازم به ذکر است هزینه آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.
تاریخ چاپ آگهی 1400/03/30
 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر