عضويت و صدور پروانه اشتغال

دستورالعمل های اشخاص حقوقی
فرم های اشخاص حقیقی
فرم های اشخاص حقوقی
ماده 14 و 15 عضویت
بيشتر
فايل ها
كاربرگ خوداظهاري در دفاتر اسناد رسمي جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي (طراح-ناظر) 1402/8/9 سه‌شنبه FM-MW-75-02.pdf
288.478 KB
كاربرگ خود اظهاري در دفاتر اسناد رسمي جهت صدور پروانه اشتغال به كار شخص حقوقي 1402/8/9 سه‌شنبه FM-MW-68-01.pdf
284.764 KB
كاربرگ خود اظهاري جهت صدور پروانه اشتغال به كا ر شخص حقوقي (خدمات آزمايشگاهي) 1402/8/9 سه‌شنبه FM-MW-58-01.pdf
307.406 KB
نحوه محاسبه امتیاز اشخاص حقوقی (طراح و ناظر) وفق اصلاحیه شماره ۴۰۰/۱۰۲۵۰۹ مورخ 1402/06/07 وزارت راه و شهرسازی 1402/7/25 سه‌شنبه تشخيص صلاحيت طراح و ناظر(اصلاحي1402).xlsm
60.955 KB
كاربرگ اطلاعات و درخواست عضويت شخص حقوقی  1402/2/16 شنبه FM-MW-03-01.pdf
660.467 KB
بيشتر