اخبار و اطلاعیه ها
.

اسامی افراد معرفی شده برای دوره کارآموزی بازرسی گاز ( لیست پنجم قبولی های سال 1400)

1401/7/25 دوشنبه
مطابق لیست، نفرات ذیل ( لیست پنجم قبولی‌های آزمون 1400 بازرسی گاز فشار ضعیف ) جهت گذراندن دوره کار آموزی به دفاتر نمایندگی مربوطه معرفی می‌گردند.

 
رديف نام خانوادگي نام شماره عضویت دفتر نمایندگی
1 علیزاده کردلو وحید 1041134498 شمال
2 مزینانی نادر 1040136694
3 اسماعیل زاده محسن 104088976
4 آرزومند حسین 104187439
5 بخشی عدالت 1041129973
6 بدری مقدم روح اله 1040112334
7 پرتوي پور هومان 1041132944
8 صادقی حسین 1040112633
9 فرهادی امید 1041137515
10 نقوی الحسینی سید محمد 1041129308
11 داودی سید محمد 1040125362 جنوب
12 راستگو حميد 104093716
13 فضائلی محمود رضا 1040135387
14 محمدی حسن 1040126468
15 محمدی بیدهندی حامد 1041126464
16 محمودی قاسم 1040121854
17 مطلع علی 104165430