اخبار و اطلاعیه ها
.

اسامی افراد معرفی شده برای دوره کارآموزی بازرسی گاز ( لیست پنجم قبولی های سال 1400)

1401/7/25 دوشنبه
مطابق لیست، نفرات ذیل ( لیست پنجم قبولی‌های آزمون 1400 بازرسی گاز فشار ضعیف ) جهت گذراندن دوره کار آموزی به دفاتر نمایندگی مربوطه معرفی می‌گردند.

 
رديف نام خانوادگي نام شماره عضویت دفتر نمایندگی
1 علیزاده کردلو وحید 1041134498 شمال
2 مزینانی نادر 1040136694
3 اسماعیل زاده محسن 104088976
4 آرزومند حسین 104187439
5 بخشی عدالت 1041129973
6 بدری مقدم روح اله 1040112334
7 پرتوي پور هومان 1041132944
8 صادقی حسین 1040112633
9 فرهادی امید 1041137515
10 نقوی الحسینی سید محمد 1041129308
11 داودی سید محمد 1040125362 جنوب
12 راستگو حميد 104093716
13 فضائلی محمود رضا 1040135387
14 محمدی حسن 1040126468
15 محمدی بیدهندی حامد 1041126464
16 محمودی قاسم 1040121854
17 مطلع علی 104165430
18 موسی زاده علی 1041129181
19 اسدی ابراهیم 1040129405
20 بسيج حامد 104176720
21 حبیبی احمد 1040137215 شرق
22 دبیریان حامد 1040108060
23 عتیقی جواد 104594318
24 نوروزی سعید 104191675
25 احمدی فیروز 104160658
26 امانی منصور 1041128391
27 بالائی سهزابی علی 1040137343
28 بهروزیان حمید 1041103438
29 خادمی نژاد مجتبی 104083253
30 ریحانی فراشاه مهدی 104095554
31 فروزش خواه مهدی 104183400 غرب
32 جعفرنژاد آرش 1040132021
33 حسینی سید محمد رضا 104076272
34 دانایی بارفروشی سعید 1041112980
35 طاهریان پور بهاره 1040135529
36 فلاح کردی سامان 1041134093
37 قربانی احمد 1040109739
38 کریمی پور مهران 1040131710
39 منتهایی کچومثقالی علی 1040132029
40 یزدانی کچوئی محمود 1040131897

 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر