اطلاعیه ها
.

اخبار انتخابات گروه های تخصصی

1400/10/23 پنجشنبه

تشکیل اولین جلسه هیئت اجرایی هشتمین دوره انتخابات هیئت‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان

اولین جلسه هیئت اجرایی هشتمین دوره انتخابات هیئت‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران روز دوشنبه مورخ 2/12/1400 در محل سازمان، با حضور اعضای هیئت اجرایی خانم مهندس الهه رادمهر، آقای مهندس فرامرز صدیق مقدم و کارشناسان هیئت اجرایی؛ آقایان مهندس بابک حیدری، مهندس مهدی پورخدری و مهندس امیر گودرزی برگزار گردید.

در این جلسه هم‌زمان با چند تصمیم مهم اجرایی، برنامه زمان‌بندی انتخابات نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


 

برگزاری سومین جلسه هیئت اجرایی هشتمین دوره انتخابات گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

سومین جلسه هیئت اجرایی هشتمین دوره انتخابات گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با حضور نماینده مرکز حراست، نماینده اداره کل راه و شهرسازی، اعضای هیئت اجرایی و مدیر واحد آی‌تی سازمان، روز چهارشنبه مورخ 11/12/1400 ساعت 10 در محل سازمان، اتاق جلسات طبقه پنجم برگزار شد.

در جلسه فوق، در خصوص فرآیند تشکیل پرونده داوطلبان، برگزاری انتخابات، زمان، مکان و شرایط ثبت‌نام کنندگان و جزئیات آن بحث و بررسی انجام شد.

چهارمین جلسه هیئت اجرایی انتخابات گروه‌های تخصصی به همراه ارائه موارد قانونی شرایط کاندیداتوری

چهارمین جلسه هیئت اجرایی هشتمین دوره انتخابات گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با حضور نماینده مرکز حراست، نماینده اداره کل راه و شهرسازی و اعضای هیئت اجرایی، روز دوشنبه مورخ 1400/12/16 در محل سازمان، اتاق جلسات طبقه پنجم برگزار شد.

کلیه مهندسان علاقه‌مند به حضور در انتخابات هیئت‌رئیسه گروه‌های تخصصی در هفت رشته معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه‌برداری میتوانند ضوابط و مقررات حاکم بر انتخابات گروه‌های تخصصی را با کلیک بر روی لینک‌های زیر مشاهده نمایند:
1. ماده (11) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
2. ماده (59) آییننامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
3. ماده (77) الی (79) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
4. آخرین بخش‌نامه‌های تعارض منافع
5. نظام‌نامه انتخابات گروه‌های تخصصی، ابلاغی از شورای مرکزی
 

برگزاری پنجمین جلسه هیئت اجرایی هشتمین دوره انتخابات هیئت‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

پنجمین جلسه هیئت اجرایی هشتمین دوره انتخابات گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با حضور نماینده اداره کل راه و شهرسازی و اعضای هیئت اجرایی، روز دوشنبه مورخ 23/12/1400 در محل سازمان، اتاق جلسات طبقه پنجم برگزار شد. در این جلسه تأکید شد کلیه مهندسان علاقه‌مند به حضور در انتخابات هیئت‌رئیسه گروه‌های تخصصی در هفت رشته معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه‌برداری، ملزم به رعایت بخشنامه موسوم به تعارض منافع که طی نامه شماره 2/100/71162 مورخ 16/06/1400 توسط مقام عالی وزارت راه و شهرسازی در خصوص تأیید و استوار بودن بخشنامه شماره 02/100/302708 مورخ 27/12/1396 با موضوع «اجتناب از تکفل هم‌زمان اموری که زمینه و موجبات نمایندگی یا قبول تعارض منافع را فراهم می‌آورد» قطعیت یافته است، می‌باشند و رعایت بخش‌نامه فوق‌الذکر در انتخابات گروه‌های تخصصی مالک عمل خواهد بود.


جهت مشاهده بخش‌نامه تعارض منافع کلیک نمایید.
 


اطلاعیه شماره (1) هیئت اجرایی هشتمین دوره انتخابات هیئت‌رئیسه گروه‌های تخصصی ، آگهی دعوت از داوطلبان کاندیداتوری جهت ثبت‌نام در انتخابات

1401/1/16 سه‌شنبه
نظر به این که هیئت اجرایی انتخابات گروه‌های تخصصی، قصد برگزاری هشتمین دوره انتخابات هیئت‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان را دارد، لذا بدین‌وسیله از کلیه داوطلبان واجد شرایط حضور در انتخابات هیئت‌رئیسه گروه‌های تخصصی در هفت رشته معماری، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، شهرسازی، ترافیک و نقشه‌برداری دعوت می‌گردد، پس از مطالعه شرایط کاندیداتوری، مندرج در ماده (11) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده (59) و (77 الی 79) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور (اینجا مشاهده کنید) و آخرین بخش‌نامه‌های تعارض منافع (اینجا مشاهده کنید)، به‌منظور ثبت‌نام حضوری در انتخابات فوق از تاریخ 1401/01/20 الی 1401/01/31، طی ده روز کاری، در محل سازمان، طبقه چهارم، اتاق هیئت اجرایی انتخابات (اتاق جلسات طبقه چهارم) از ساعت 8 صبح الی 13:30 مراجعه نمایند.

مهندسان عضو سازمان می‌توانند سؤالات و ابهامات خود را از طریق شماره تلفن 42707432 و یا پست الکترونیکی 8th-electeion@tceo.ir پیگیری نمایند.

مدارک الزامی جهت ثبت‌نام
1 - ارائه اصل و تصویر شناسنامه عکس‌دار
2 - ارائه اصل و تصویر کارت ملی
3 - تسلیم سه قطعه عکس 4*3 جدید
4 - ارائه اصل و تصویر کارت عضویت معتبر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران (یا دریافت گواهی تمدید عضویت از سازمان نظام استان در صورت انقضای تاریخ عضویت مندرج در کارت، جهت ارائه به کارگروه سنجش(
5 - تکمیل فرم 1 و درخواست شرکت در انتخابات هیئت‌رئیسه گروه‌های تخصصی سازمان استان و تسلیم آن به هیئت اجرایی. (فرم شماره 1)
6 - تکمیل فرم 2 مربوط به سوابق فعالیت (فرم شماره 2)
7 - ارائه اصل و تصویر مصدق پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک (پشت و رو) که از تاریخ صدور آن حداقل دو سال گذشته و هم‌اکنون دارای اعتبار باشد یا همراه گواهی پیگیری تمدید اعتبار آن
*افرادی که پروانه اشتغالشان در سازمان نگهداری می‌شود، می‌تواند جهت اخذ تصویر برابر اصل، به واحد عضویت سازمان مراجعه نمایند
8 - ارائه اصل و تصویر مدرک/مدارک تحصیلی دانشگاهی
9 - گواهی دال بر صلاحیت حرفه‌ای (موضوع بند پ-2 ماده 59 آئین‌نامه اجرایی قانون) (فرم شماره 3)
10 - گواهی عدم سوءپیشینه (از دفاتر پلیس 10+) (موضوع بند 4 ماده 11 قانون)
11 - گواهی عدم اعتیاد (با اخذ معرفی‌نامه از هیئت اجرایی) (موضوع بند 2 ماده 11 قانون)
12 - گواهی عضویت در سازمان نظام مهندسی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با ذکر تاریخ اولین صدور پروانه اشتغال به کار پایه یک (تکمیل فرم عضویت)
13 - تعهدنامه تبصره 3 بخش پ ماده 95 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب 1394)
  • دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته‌ای که داوطلب خواهان عضویت در هیئت‌رئیسه گروه‌های تخصصی در آن رشته است به علاوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه‌ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صلاحیت پایه یک تا 20 فروردین 1401.
  • به درخواست‌های ناقص و درخواست‌هایی که پس از مدت مذکور و همچنین درخواست‌هایی که داوطلب عضویت در هیئت‌رئیسه گروه‌های تخصصی دارای مدرک تحصیلی در رشته مرتبط باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ثبت‌نام فقط از اعضایی صورت خواهد گرفت که دارای مدرک تحصیلی در رشته‌های اصلی مهندسی ساختمان می‌باشند.
  • اطلاعیه‌های رسمی هیئت اجرایی انتخابات از طریق سایت رسمی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و روزنامه کثیرالانتشار ایران منتشر خواهد شد.