دوشنبه 11 اسفند 1399   15:59:19

خدمات مهندسی

shadow
نام : حسین
نام خانوادگی : احمدی
سمت : معاونت خدمات مهندسی
شماره تماس : 42644
نام : علی
نام خانوادگی : زارع
سمت : مدیر کنترل و بازرسی ساختمان
شماره تماس : 42644
نام : حسن
نام خانوادگی : شعبان خالدی
سمت : کارشناس مسئول بازرسی ساختمان
شماره تماس : 42644
نام : حامد
نام خانوادگی : ميرزايي فر
سمت : مدير کنترل نقشه
شماره تماس : 42644
نام : میرجلال
نام خانوادگی : اوجاقی
سمت : مدیر امور کارشناسی و داوری
شماره تماس : 42644
تماس با ما
ساختمان مرکزی: تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10
کد پستی: 1465763111
ساختمان شماره 2: شهرک غرب، بلوار خوردین(شريفی)،بالاتر از دادمان، کوچه توحید2، پلاک4 (واحدهای رفاه، آموزش)
کد پستی: 1446621547
ساعت کاری:7:30 تا 14:30 (ساعت کاری عضویت و صدور پروانه 8 تا 14)
پیوندهای مرتبط