• .نام: مهدی
  • .نام خانوادگی: محرمی شام اسبی
  • .سمت: دبیر سازمان و عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
  • .شماره تماس: 42644

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

- ۲۱ سال سابقه حرفه ای در صنایع ساختمان، آب و برق - فعال در حوزه های توسعه کسب و کار، حقوق مهندسی، ایمنی و HSE - کارشناس استاندارد و مشاور ایمنی ساختمان - نماینده در فدراسیون مشاوران کشورهای اسلامی (FCIC) - عضو هیئت رئیسه کمیته توسعه صادرات – سندیکای صنعت برق ایران - مدرس نظام مهندسی، جامعه مهندسان مشاور، وزارت کار و موسسه ملی استاندارد

 
امتیاز دهی