• .نام: کامبيز
  • .نام خانوادگی: رضوی
  • .سمت: خزانه دار سازمان و عضو اصلی هیئت مديره دوره نهم
  • .شماره تماس: 42644

.پست الکترونیک

kambiz.razavi@tceo.ir

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی