.

مصطفی دارابی

معاون فناوری اطلاعات

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی