.

محمدرضا حافظی اردکانی

کارشناس امور گروه های تخصصی و کمیسیون ها

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی