.

غلامعلی محمدی

عضو حقوقدان شورا

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی