• .نام: فرناز
  • .نام خانوادگی: اصلان خانی
  • .سمت: کارشناس فناوری اطلاعات
  • .شماره تماس:

.پست الکترونیک

.نشانی محل کار

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی