.

حسام یوسفی

کارشناس فناوری اطلاعات

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی