.

یاسر ولی نیا

کارشناس سیستم ها و روش ها

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی