.

جلال ایوبی نژاد

مدیر آموزش و پژوهش

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی