.

پریسا ناظریه

کارشناس امور عضویت و صدور پروانه اشتغال به کار

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی