.

حامد داسرشت

کارشناس امور کارشناسی و داوری

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی