.

سید امیر حسین آل طعمه

کارشناس مسئول بازرسی و کنترل ساختمان

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی