.

امید نهالی علیشاه

کارمند امور مالی

وضعیت تاهل:

مجرد

 
امتیاز دهی