.

رامين کرمی

بازرس علی البدل

وضعیت تاهل:

مجرد

ایمیل:

ramin.karami@tceo.ir

تلفن:

42644

 
امتیاز دهی