• .نام: فرهام
  • .نام خانوادگی: مقدم راد
  • .سمت: عضو شورا
  • .شماره تماس: 42644

.پست الکترونیک

-

.نشانی محل کار

تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی