• .نام: مهران
  • .نام خانوادگی: قنبری مطلق
  • .سمت: نایب رئیس دوم و عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
  • .شماره تماس: 42644

.پست الکترونیک

Hosein.Akbarianrad@tceo.ir

.نشانی محل کار

تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

.سوابق کاری

 
امتیاز دهی