• .نام: الهه
  • .نام خانوادگی: رادمهر
  • .سمت: عضو اصلی هیئت مدیره دوره نهم
  • .شماره تماس: 42644

.پست الکترونیک

Elaheh.Radmehr@tceo.ir

.نشانی محل کار

تهران، شهرک غرب، خیابان مهستان، پلاک 10 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

.سوابق کاری

عضو هیات مدیره دوره چهارم، ششم، هفتم و هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران عضو هیات رئیسه و دبیر در سال اول دوره چهارم و سال سوم دوره ششم و نائب رئیس اول سال دوم دوره هفتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و دبیر سال دوم دوره هشتم عضو علی البدل شورای مرکزی دوره هفتم عضو و دبیر هیات رئیسه گروه تخصصی معماری در دوره سوم، چارم و ششم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران عضو هیات رئیسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی دوره هفتم دبیر و مشاور شورای انتظامی در دوره سوم و پنجم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران دبیر کمیسیون بانک بیمه بازرسی و مالیات سازمان نظام مهندسی کشور در دوره ششم و هفتم شورای مرکزی مشاور امور بانوان در دوره ششم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران عضو کمیسیون مشورتی بانوان شورای مرکزی مدیر گروه منطقه البرز جنوبی بانوان شورای مرکزی عضو هیات علمی آزمون معماری کارشناسان رسمی در دوره پنجم شورای مرکزی

 
امتیاز دهی