.

اخبار و اطلاعيه ها

فرم اعلام حادثه از طرف عضو به سازمان
عضو محترم؛
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در جهت اهداف حمایتی خود از اعضاء محترم، در قالب یک فقره بیمه‌نامه مسئولیت مدنی حرفه‌ای، مسئولیت اعضاء خود را مطابق سنوات قبل بیمه کرده است.


لذا به‌منظور سهولت در انجام امور اداری مرتبط با این بیمه‌نامه در زمان وقوع حوادث احتمالی فرم زیر طراحی شده است.

به استحضار می‌رساند در صورت وقوع هرگونه حادثه در پروژه‌هایی که انجام شده یا در حال انجام است و عضو محترم سازمان به پروژه حادثه‌دیده مرتبط است به‌فوریت و حداکثر ظرف مدت 5 روز از زمان وقوع حادثه یا اطلاع از طرح ادعا، فرم  اعلام حادثه از سوی عضو به سازمان را تکمیل و به همراه مدارک مندرج در فرم به دبیرخانه سازمان ارائه فرمایید.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر