.

اخبار و اطلاعيه ها

خدمات بیمه ای سازمان نظام مهندسی برخی از اقداماتی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در جهت حمایت از اعضا در بخش بیمه های بازرگانی انجام داده است به شرح زیر است:
الف- تدوین مناسب ترین طرح بیمه عمر  و حادثه در بازار بیمه کشور.
ب- تدوین مناسب ترین طرح بیمه درمان تکمیلی طی 2 طرح مختلف با توافقات خاص و اختصاص یارانه برای هر عضو دو ملیون پانصد هزار ريال برای خرید بیمه  درمان.
ج- تدوین مناسب ترین طرح بیمه مسئولیت حرفه ای انفرادی با پوشش کامل 2 طرح .
د- تدوین بیمه مسئولیت حرفه ای گروهی اعضا با پوشش کامل و پرداخت حق بیمه از سوی سازمان.
ه- انجام استعلام از شرکت های بیمه معتبر و مجاز در کشور
ی- انتخاب مناسب ترین شرکت بیمه با بررسی اعتبار شرکت بیمه و نوع خدمات قابل ارائه.
ط- اخذ کد گروهی برای اعضا جهت بهره مندی اعضا از تخفیفات خاص و شرایط ویژه در زمینه بیمه های اتومبیل،آتش سوزی منازل مسکونی و دفاتر اداری و مراکز صنعتی.
ظ- برگزاری وبینارهای مختلف با هدف اطلاع رسانی پوشش های بیمه ای به اعضا.
ی- اطلاع رسانی در زمینه آشنایی با مسئولیت های قانونی اعضا بعنوان مجری و ناظر.
ن- تدوین فرم های خاص برای اعلام حادثه و درج آن در سایت جهت استفاده بهینه اعضاء از بیمه مسئولیئت گروهی و انفرادی .
ر- کنترل نحوه خدمات قابل ارائه از سوی شرکت بیمه ومجری با هدف جلب رضایت اعضا.
ز- پیگیری و رسیدگی به بیش از 30 پرونده خسارت حوادث کارگاهی و ساختمانی مرتبط با اعضا در زمینه بیمه های مسئولیت و اخذ خسارت دیه از شرکت های بیمه و پرداخت به زیاندیدگان.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر