اخبار
تمدید مهلت پیش ثبت نام دوره آموزشی«نقشه های تفکیکی»  پیرو اطلاعیه قبلی سازمان مبنی بر شروع پیش ثبت نام دوره آموزشی " نقشه های تفکیکی" ، بدینوسیله به اطلاع مهندسان دارای پروانه اشتغال  در رشته نقشه برداری می رساند؛ نظر به استقبال و درخواست اعضای محترم ،  مهلت انجام  پیش ثبت نام دوره آموزشی مذکور،  تا تاریخ 1400/08/26 تمدید گردیده است.
 
لازم به ذکر است تاریخ مذکور به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.

توجه به نکات زیر ضروری است :
-1 ثبت نام برای دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی در رشته نقشه برداری میسر است .
-2 ثبت تقاضا در این مرحله، به معنی ثبت درخواست در لیست متقاضیان این دوره آموزشی می باشد و پس از بررسی تعداد
متقاضیان و طی فرایند اولویت بندی ، نحوه واریز وجه ثبت نام و زمانبندی برگزاری دوره های آموزشی اعلام خواهد گردید.
-3 دوره های آموزشی مربوطه در سال 1400 آغاز خواهد گردید و حسب اطلاعیه ها و مجوزهای صادره از ستاد مقابله با کرونا
و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران،  در خصوص حضوری یا غیر حضوری بودن این دوره های آموزشی تصمیم گیری و اعلام خواهد گردید
4- اعضای محترمی که هنوز پروانه اشتغال در رشته مهندسی نقشه برداری را دریافت ننموده اند، مجاز به انجام پیش ثبت نام
نمی باشند.


 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر