اخبار و اطلاعیه ها
.

گزارش عملکرد واحد گاز فشار قوی

1400/5/11 دوشنبه
  1. تعداد پرونده‌های تشکیل شده: 40 پرونده
  2. تعداد پرونده‌هایی که قبض واریزی را پرداخته‌اند و ناظر معرفی شده‌است: 30 پرونده
  3. از تعداد پرونده‌های تشکیل شده، 28 پرونده (78%) علمک G100، 12 پرونده (22%) ایستگاه بوده‌اند.
  4. از تعداد پرونده‌های تشکیل شده، 12 پرونده (22%) مسکونی، 28 پرونده (78%) تجاری، صنعتی، کشاورزی، مذهبی و ... بوده‌اند.
  5. از تعداد پرونده‌های تشکیل شده، 19 پرونده (48%) در شهر تهران و 21 واحد (52%) در سایر شهرستان‌های استان تهران بوده‌اند.
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر