اخبار و اطلاعیه ها
.

اطلاعیه شماره 16 آبفا (جهت دریافت گواهینامه همایش الزامات مدیریت مصرف آب و تاسیسات مکانیکی آبان ماه سال 1398)

1398/11/19 شنبه
از کلیه شرکت کنندگان در همایش الزامات مدیریت مصرف آب و تاسیسات مکانیکی مورخه 98/08/01 جهت دریافت گواهینامه مربوطه در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان، طبقه چهارم، گروه تخصصی مکانیک دعوت بعمل می آید.
 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر