یادداشت ها

.

جدول تکمیلی آمار ارجاعات سال ۹۸ شهر تهران براساس تعداد پرونده و میزان متراژ ، به تفکیک مرزبندی های معین طبق بازه متراژی

1399/1/13 چهارشنبه
جدول تکمیلی آمار ارجاعات سال ۹۸ شهر تهران براساس تعداد پرونده و میزان متراژ ، به تفکیک مرزبندی های معین طبق بازه متراژی
معاونت خدمات مهندسی سازمان نظام مهندسی استان تهران


سیزدهمین یادداشت های خدمات مهندسی
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر