اطلاعیه ها

.

اطلاعیه شماره 3 - نحوه و ترتیبات ارائه وکالت‌نامه در مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) و (نوبت دوم)

1401/11/12 چهارشنبه
ماده 15- شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

مطابق تبصره 1 ماده 52 آیین‌نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 15 شیوه‌نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی هر عضو حقیقی سازمان استان می‌تواند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع و دادن رأی وکالت بگیرد. وکالت‌نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل بیست و چهار ساعت قبل از برگزاری مجمع در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد. وکالت‌نامه اعم از اینکه در دفتر اسناد رسمی یا سازمان استان تنظیم شده باشد، باید در دبیرخانه سازمان استان ثبت شود و در صورت عدم ثبت آن در مجمع قابل‌پذیرش نیست. اعضایی که حق رأی خود را تفویض می‌کنند باید کارت عضویت معتبر خود را برای حضور در مجمع ضمیمه وکالت‌نامه کنند و نمی‌توانند جداگانه در مجمع و رأی‌گیری شرکت نمایند. متن وکالت‌نامه‌ای که باید توسط عضو اعطا شود فقط برای همان مجمع اعتبار دارد.

رعایت موارد زیر برای اعتبار وکالت‌نامه الزامی است:

الف- اعتبار عضویت وکیل و موکل در زمان تنظیم و اعطای وکالت و نیز روز برگزاری مجمع.
ب- وکالت حضور در مجمع و اعمال رأی باید به‌صورت مطلق، تام‌الاختیار و بلاعزل اعطا شود و هرگونه ادعای بعدی موکل مبنی بر مقید و محدود بودن وکالت یا عزل وکیل، قابل‌قبول نبوده و درج هرگونه قید و شرط در این خصوص به‌منزله عدم اعطای وکالت‌نامه به وکیل است.
پ- وکالت‌نامه باید شامل نوبت مجمع و روز برگزاری آن باشد، در غیر این صورت وکالت صادره فاقد اعتبار است.

ت- وکالت‌نامه حضور در مجمع در صورت اعلام تنفس در جلسه یا جلسات بعد که ادامه همان مجمع بوده به شرطی دارای اعتبار است که در متن وکالت‌نامه ذکر شده باشد.
ث- اعطای وکالت در جلسه مجمع و بدون تشریفات فوق قابل‌قبول و دارای اعتبار نیست.

روش‌های تنظیم وکالت‌نامه
الف) وکالت‌نامه در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد:
وکالت‌نامه طبق مفاد پیوست 1 (دانلود) در دفتر اسناد رسمی تنظیم شود.
وکیل با در دست داشتن اصل وکالت‌نامه، کارت عضویت موکل و کارت عضویت خود حداقل 24 ساعت قبل از تشکیل مجمع به دبیرخانه واحد عضویت واقع در ساختمان مرکزی سازمان، طبقه 1- مراجعه نماید.
اصل وکالت‌نامه هنگام حضور در مجمع همراه با کارت عضویت وکیل و موکل ارائه گردد.

ب) تنظیم وکالت‌نامه در سازمان:

وکیل و موکل با در دست داشتن کارت عضویت به واحد عضویت واقع در ساختمان مرکزی سازمان طبقه منفی یک مراجعه نمایند.
فرم وکالت‌نامه پیوست 2 (دانلود) را تکمیل و تاییدات مندرج در ذیل وکالت‌نامه را از واحد عضویت اخذ نمایند.
فرم را در دبیرخانه عضویت سازمان ثبت و به مهر و امضای دبیرخانه برسانند.
اصل وکالت‌نامه تنظیم شده همراه با کارت عضویت موکل و وکیل جهت حضور در مجمع ارائه گردد.

لازم به ذکر است:
  • هر وکالت‌نامه برای شرکت یک نوبت مجمع عمومی اعتبار دارد و اصل وکالت‌نامه هنگام ثبت‌نام جهت شرکت در مجمع عمومی اخذ می‌گردد.
  • صرفاً آن دسته از اعضای سازمان که دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی نمی‌باشند، به‌منظور ارائه وکالت‌نامه در مجمع می‌توانند به جای امضا و مهر مهندسی از امضا و اثر انگشت بهره‌گیری نمایند.
  • شرکت در مجمع و رأی‌دهی برای آن دسته از اشخاصی که کلیه فرآیندهای لازم را به‌منظور اعتبار عضویت خود تکمیل نموده و به اتمام رسانیده‌اند و صرفاً در انتظار دریافت نسخه فیزیکی کارت خود می‌باشند-با تأیید آن سازمان- بلامانع اعلام می‌گردد.

به اطلاع اعضای محترم سازمان می‌رساند؛
فرآیند تنظیم و ثبت وکالت‌نامه شرکت در مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) و (نوبت دوم) در واحد عضویت سازمان در طبقه 1-  (منفی یک) به شرح زیر انجام می‌شود:
مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول) روز سه‌شنبه مورخ 18 بهمن 1401:
روز دوشنبه 17 بهمن 1401 ثبت وکالت‌نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و یا اعطای وکالت حضوری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول)، در واحد عضویت و صدور پروانه از ساعت 8 الی 13 امکان‌پذیر است.

مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم) روز چهارشنبه مورخ 26 بهمن 1401:
در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت اول)، روزهای دوشنبه 24 بهمن 1401 و سه‌شنبه 25 بهمن 1401 از ساعت 8 صبح الی 13، ثبت وکالت‌نامه‌های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و یا اعطای وکالت حضوری مجمع عمومی عادی سالانه (نوبت دوم)، در واحد عضویت سازمان امکان‌پذیر است.

 
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر