زمان ورود و خروج اعضای هیات مدیره در جلسات

جلسه صد و ده 400/01/14 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه صد و ده 4000114.pdf
46.885 KB
جلسه صد و نه 99/12/16 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه صد و نه 991216.pdf
55.681 KB
جلسه صد و هشت 99/12/09 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه صد و هشت 991209.pdf
44.508 KB
جلسه صد و هفت 99/12/02 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه صد و هفت 991202.pdf
44.508 KB
جلسه صد و ششم 99/11/25 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه صد و ششم 991125.pdf
46.466 KB
جلسه صد و پنجم 99/11/18 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه صد و پنجم 991118.pdf
48.544 KB
جلسه صد و چهارم 99/11/11 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه صد و چهارم 991111.pdf
47.526 KB
جلسه صد و دوم 99/10/30 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه صد و دوم 991030.pdf
45.955 KB
جلسه صدم 99/10/13 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه صدم 991013.pdf
42.542 KB
جلسه نود و نهم 99/10/06 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه نود و نهم 991006.pdf
51.133 KB
جلسه نود و هشتم 99/09/29 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه نود و هشتم 990929.pdf
50.255 KB
جلسه نود و هفتم 99/02/22 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه نود و هفتم 990222.pdf
43.951 KB
جلسه نود و ششم 99/09/15 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه نود و ششم 990915.pdf
52.202 KB
جلسه نود و پنجم 99/09/08 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه نود و پنجم 990908.pdf
44.233 KB
جلسه نود و چهارم 99/09/01 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه نود و چهارم 990901.pdf
48.211 KB
جلسه نود و سوم 99/08/24 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه نود و سوم 990824.pdf
49.94 KB
جلسه نود و دوم99/08/17 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه نود و دوم990817.pdf
72.538 KB
جلسه نود و یکم 99/10/08 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه نود و يکم 991008.pdf
43.206 KB
جلسه نودم 99/08/05 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه نودم 990805.pdf
51.591 KB
جلسه هشتاد و دو تا هشتاد و هفتم 1400/3/4 سه‌شنبه جلسه هشتاد و دو تا هشتاد و هفتم.pdf
129.873 KB
1 2