لینک های مربوط به تشکیل پرونده

)جهت اعضایی که پیامک معرفی به بانک را دریافت نموده اند(


به استحضار اعضای محترم می‌رساند لینک های ذیل جهت تشکیل پرونده تسهیلات متقاضیانی است که برای ایشان پیامک سازمان مبنی بر تشکیل پرونده ارسال گردیده است. در غیر اینصورت هرگونه ثبت نام در سامانه اعتبار سنجی و افتتاح حساب بدون دریافت پیامک، حقی جهت دریافت تسهیلات ایجاد نمی کند.

 

به اطلاع کلیه اعضایی که پیامک معرفی به بانک را دریافت نموده اند میرساند قبل از مراجعه به مراکز تشکیل پرونده میبایستی از طریق لینک ذیل فرم تشکیل پرونده تسهیلات، را تکمیل نموده و اقدام به دریافت کد رهگیری نمایند و سپس اقدام به مطالعه دفترچه ،  تکمیل مدارک و تشکیل پرونده نمایند.