فراخوان

فراخوان عمومی مناقصه خرید و ارسال غذای روزانه پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
فراخوان عمومی مناقصه خرید دیزل ژنراتور مرکز داده (دیتا سنتر) سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
 فراخوان عمومی مناقصه چاپ و ارسال ماهنامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
فراخوان عمومی مناقصه واحد تکثیر سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
فراخوان عمومی مناقصه چاپ سررسید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
فراخوان عمومی مناقصه انتخاب حسابرس داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
فراخوان عمومی مناقصه انتخاب حسابرس مستقل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
فراخوان دعوت به همکاری هتل ها و مراکز اقامتی
فراخوان شناسائی طراحان پروژه های ساخت بالا- پایین (TOP-DOWN )
فراخوان پذیرش اساتید دارای صلاحیت برای کارآموزان گاز
فراخوان ارسال مقاله و یادداشت اعضای سازمان جهت درج در نشریه پیام نظام مهندسی
فراخوان شناسائی اعضای حائز شرایط جهت همکاری (برون سپار) در دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران
فراخوان شناسایی اعضای علاقه مند به همکاری در گروه مهندسان جهادی
1
نسخه قابل چاپ