اخبار و اطلاعيه ها
.

اجرای بخشنامه 670 بیمه تامین اجتماعی

1398/8/28 سه‌شنبه

بدینوسیله گزارش اجرای بخشنامه 670 فنی (جهت مشاهده بخشنامه اینجا کلیک نمایید)، که از تاریخ 1390/9/5 فیمابین سازمان تأمین اجتماعی و شورای مرکزی منعقد گردید و سپس اجرای آن در برخی از استانها آغاز و در استان تهران به دلیل پاره ای دغدغه ها، به تعویق افتاد، به اطلاع اعضای فرهیخته سازمان می رسد:

با پیگیری و کوشش های مستمر ریاست، هیأت رئیسه و هیات مدیره دوره هشتم، معاونت توسعه سرمایه مهندسی و امور رفاهی سازمان، ابهامات موجود ، مورد رسیدگی دقیق و رفع ابهام گردید ونهایتاً از مرداد ماه 1398 مراحل معرفی متقاضیان، دریافت تأییدیه سازمان تأمین اجتماعی، ارسال لیست و پرداخت حق بیمه ها توسط سازمان به انجام رسید. بطوری که اولین لیست متقاضیان این نوع بیمه، در مرداد ماه سال جاری، در شعبه 15 تأمین اجتماعی ثبت گردید. اینک که مشکلات ساختاری در حال برطرف شدن و بهبود مستمر می باشد، مهندسانی که قبلاً  معرفی شده اند، می توانند از طریق سامانه مشاهده سوابق نسبت به مشاهده سوابق خود مطابق بخشنامه مذکور اقدام نمایند(جهت مشاهده سابقه کلیک نمایید)

و از مهندسانی که مایلند از این نوع بیمه بهره مند گردند(برای مشاهده شرایط و مقایسه بیمه توافقی بخشنامه 670 فنی با بیمه های خویش فرمای تأمین اجتماعی اینجا کلیک نمایید) دعوت می گردد از طریق لینک زیر نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند تا پس از ثبت نام، جهت اخذ معرفی نامه ، از طریق پیامک، به سازمان دعوت گردند:


لینک ثبت نام

فرم های پیوست(که می بایستی پس از تکمیل به واحد رفاه تحویل داده شود)

نکات مهم :

1. آن دسته از مهندسانی که دارای پروانه اشتغال بکار هستند میتوانند نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

2.متقاضیان محترم پس از دریافت پیامک زمان بندی ارسال شده توسط سازمان، می بایست نسبت به تکمیل فرم های پیوست اقدام نموده و  پس از انجام گواهی امضاء در دفاتر اسناد رسمی  به ساختمان شماره دو، طبقه دوم، امور رفاهی مراجعه و  فرم های مربوطه را جهت دریافت معرفی نامه به سازمان تامین اجتماعی، تحویل نمایند.

3. در صورت عدم ارائه فرم های تعهد نامه، ارائه فرم معرفی نامه مقدور  نمی باشد.

4. تمامی قسمت های فرم می بایست تکمیل و ممهور به مهر مهندس متقاضی باشد.

5. این بیمه با عنوان بیمه "سازمان نظام مهندسی ساختمان " در دفترچه تامین اجتماعی درج می گردد

6. در سایت سوابق بیمه سازمان تامین اجتماعی عنوان درج شده "لیست اعضای سازمان نظام مهندسی" درج شده است.

آن دسته از اعضای محترم سازمان که مشمول این بیمه هستند، تا 10 ام هر فصل فرصت دارند تا حق بیمه خود را از طریق دستگاه پوز مستقر در واحد امور رفاهی طبقه دوم ساختمان توحید، واریز نمایند.

همچنین شایان ذکر می باشد پیگیری های لازم جهت پرداخت غیر حضوری حق بیمه اعضا در حال انجام می باشد که پس از نهایی شدن، از طریق وب سایت سازمان اطلاع رسانی میگردد.

آرشیو
 
امتیاز دهی