.

اخبار

.

اجرای طرح تقسیم ظرفیت در مراسم بزرگداشت مقام مهندس امسال

1398/12/1 پنجشنبه
اجرای طرح تقسیم ظرفیت در مراسم بزرگداشت مقام مهندس امسال "مهندس الهه رادمهر"دبیر هیات مدیره و دبیر ستاد برگزاری مراسم بزرگداشت هفته مقام مهندس، اعلام کرد: در راستای برقراری عدالت ، جلب رضایت و ایجاد بستر مشارکت منصفانه برای همه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مراسم بزرگداشت مقام مهندس ، طرح تقسیم ظرفیت بر اساس تعداد اعضای هر رشته به نسبت کل اعضای سازمان اجرایی می گردد.
مهندس الهه رادمهر ضمن تبریک هفته بزرگداشت مقام مهندس، خاطرنشان ساخت:در راستای برقراری عدالت ، جلب رضایت و ایجاد بستر مشارکت منصفانه برای همه اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مراسم  بزرگداشت مقام مهندس ، طرح تقسیم ظرفیت بر اساس تعداد اعضای هر رشته به نسبت کل اعضای سازمان مطابق جدول ذیل اعمال گردید.
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر