.

اخبار

.

اولين جلسه هيات رئيسه سال دوم

1398/10/22 يكشنبه
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران مورخ ١٣٩٨/١٠/٢٢راس ساعت ١٥
دفتر رياست سازمان
با حضور
 مهندس سعيد سعيديان
مهندس كامبيز رضوي
مهندس الهه رادمهر
مهندس علي كريمي آنچه
مهندس مجتبي صابر
آرشیو
 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر